Inleiding
Optum Nova (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.
 
Er is geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar jouw vragen zijn welkom. Hiervoor kun je contact opnemen via het contactformulier op de website.

Wie is Optum Nova?
De doelstelling van Optum Nova is samen met jou, als opdrachtgever, meer te halen uit je klanten, je marketing en je CRM. Dit door diensten aan te bieden op het gebied van Sales, Business Development, Sales Management & Coaching, CRM en Marketing. Dit privacy statement ziet toe op al de verwerkingen – ook als er samen met andere partijen persoonsgegevens worden verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Verwerkt worden (onder andere) de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, interessegebieden, contactgeschiedenis, IP-adres (geanonimiseerd) en surfgedrag op de website.

Waarom worden die persoonsgegevens verwerkt?
Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een deel van de verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan de belastingplicht te voldoen.

Klantadministratie en dienstverlening
In de klantadministratie wordt bijghouden wie de klant is, met daarbij de producten of diensten. Van klanten worden verschillende persoonsgegevens bijgehouden om de diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo worden contactdetails bijgehouden om je te kunnen bereiken, interessegebied om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien en worden persoonsgegevens verwerkt voor de  diensten en producten van Optum Nova.

Nieuwsbrieven en mailings
Je kan je aanmelden voor een nieuwsbrief. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

Verbetering dienstverlening
Voor de verbetering van de dienstverlening worden ook persoonsgegevens bijgehouden. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of de informatie relevant is.

Bijzondere gegevens
Het geslacht wordt verwerkt om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´.

Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. Optum Nova doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact opnemen via het contactformulier.

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.

Rectificatie: Heb je het idee dat de verkeerde gegevens van jou worden verwerkt? Laat het dan weten, dan wordt het aangepast.

Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die worden verwerkt van jou, laten verwijderen. Het kan zijn dat voor andere doeleinden (wettelijke verplichtingen) die gegevens dan nog wel moeten worden verwerkt.

Beperking: Heb je het idee dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist worden verwerkt, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zal die verwerking zo snel mogelijk beëindigt worden.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact op.

Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact opnemen.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat er niet gehandelt wordt in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan kun je dat uiteraard aan ons melden. Je kunt hierover ook een formulierklacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de wettelijke verplichting, overeenkomst, product of dienst.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht worden sommige gegevens verwerkt voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van: het uitvoeren van de doelstelling. Gegevens worden verwerkt met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes of foto’s die tijdens een workshop/training/presentatie genomen zijn.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van de dienstverlening worden dienstverleners ingezet. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Optum Nova. Er is een samenwerking met Google Analytics, HubSpot en AgileCRM.

Soms is er een wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen alleen gegevens aan derden worden verstrekt als je daarvoor jouw toestemming hebt gegeven.

Links

Op de website is een aantal links naar andere websites van organisaties of tools van andere organisaties te vinden. Optum Nova is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Leusden, 2 Januari 2020